Kancelář daňového poradce Ing. Blanky Huškové

poskytuje služby v oblastech:

 • daňové poradenství
 • vedení účetnictví a daňové evidence
 • zpracování mezd
 • vedení skladového hospodářství
 • zpracování daňových přiznání
 • odklad termínu pro podání a placení daně z příjmu
 • daňové dohlídky v sídle firem zákazníků
Zastupujeme klienty při daňových kontrolách a jednáních na finančním úřadu.

Služby

Daňová evidence (jednoduché účetnictví)

 • zpracování účetních dokladů pro DPH a vedení daňové evidence
 • roční přehled příjmů a výdajů, pohledávky a závazky
 • optimalizace základu daně z příjmů
 • vedení DPH i pro FO uplatňující výdaje paušálem

Účetnictví (podvojné účetnictví)

 • zpracování účetních dokladů pro DPH a vedení účetnictví
 • roční účetní závěrka, inventarizace zůstatků na rozvahových účtech
 • optimalizace základu daně z příjmů
 • v případě požadavků podklady podle auditora
 • zpracování daňového přiznání FO vedoucí účetnictví
 • zpracování daňového přiznání právnických osob

Přechod daňové evidence na účetnictví – optimalizace, rozložení daňové zátěže

Daňová přiznání

 • daň z přidané hodnoty
 • souhrnné hlášení k DPH
 • přiznání k dani silniční
 • přiznání k dani darovací
 • přiznání k dani dědické
 • přiznání k dani z nemovitostí
 • přiznání k dani z převodu nemovitostí

Zpracování mezd a personalistika

 • výpočet mezd, vedení mzdových a evidenčních listů důchodového pojištění
 • přihlášky, odhlášky zaměstnanců
 • měsíční hlášení pro sociální správu a zdravotní pojišťovny
 • zpracování vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • vyúčtování daně vybírané srážkou pro finanční úřady
 • roční zúčtování daně zaměstnancům
 • vedení personální agendy


O firmě

Kancelář daňové poradkyně Ing. Blanky Huškové, členky Komory daňových poradců České republiky vznikla po dlouholeté praxi Ing. Huškové.

Majitelka firmy vlastní certifikát daňového poradce již od roku 1995 a je zapsaná v seznamu Komory daňových poradců České republiky pod číslem osvědčení 3417.

V současné době má firma dvě pobočky - v Pardubicích a Těchoníně okres Ustí nad Orlicí.

Poskytujeme služby několika desítkám firem po celé České republice.

V naší práci klademe důraz na osobní přístup ke každému zákazníkovi.

Ceník

Ceny se stanovují smluvně dle vzájemné dohody.

Upřednostňujeme paušální měsíční sazbu pro vedení účetnictví či daňové evidence, zpracování mezd dle počtu zaměstnanců, roční uzávěrky a daňové přiznání jsou účtovány samostatně. Ceník úkonů v daňovém řádu je účtován dle dohody.

Kontakt

Ing. Blanka Hušková
daňový poradce č. 3417

Kancelář Pardubice
Dašická 323
530 03 Pardubice
Tel.: 466 610 177
Fax: 466 610 177
mobil: 605 805 288
mail: pardubice@huskova.cz

Kancelář Těchonín
Těchonín 6
561 66 Těchonín
Tel.: 465 635 802
Fax: 465 635 802
mobil: 605 077 895
mail: techonin@huskova.cz