Blanka Hušková – daňový poradce

Kancelář daňového poradce Ing. Blanky Huškové
poskytuje služby v oblastech:

 • daňové poradenství
 • vedení účetnictví a daňové evidence
 • zpracování mezd
 • vedení skladového hospodářství
 • zpracování daňových přiznání
 • odklad termínu pro podání a placení daně z příjmu
 • daňové dohlídky v sídle firem zákazníků

Zastupujeme klienty při daňových kontrolách a jednáních na finančním úřadu.

Služby

Daňová evidence (jednoduché účetnictví)

 • zpracování účetních dokladů pro DPH a vedení daňové evidence
 • roční přehled příjmů a výdajů, pohledávky a závazky
 • optimalizace základu daně z příjmů
 • vedení DPH i pro FO uplatňující výdaje paušálem

Účetnictví (podvojné účetnictví)

 • zpracování účetních dokladů pro DPH a vedení účetnictví
 • roční účetní závěrka, inventarizace zůstatků na rozvahových účtech
 • optimalizace základu daně z příjmů
 • v případě požadavků podklady podle auditora
 • zpracování daňového přiznání FO vedoucí účetnictví
 • zpracování daňového přiznání právnických osob

Přechod daňové evidence na účetnictví – optimalizace, rozložení daňové zátěže.

Daňová přiznání

 • daň z přidané hodnoty
 • souhrnné hlášení k DPH
 • přiznání k dani silniční
 • přiznání k dani darovací
 • přiznání k dani dědické
 • přiznání k dani z nemovitostí
 • přiznání k dani z převodu nemovitostí

Zpracování mezd a personalistika

 • výpočet mezd, vedení mzdových a evidenčních listů důchodového pojištění
 • přihlášky, odhlášky zaměstnanců
 • měsíční hlášení pro sociální správu a zdravotní pojišťovny
 • zpracování vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • vyúčtování daně vybírané srážkou pro finanční úřady
 • roční zúčtování daně zaměstnancům
 • vedení personální agendy